Đăng nhập | Vào học 

Tiếng Anh Tiểu Học là website học tiếng Anh trực tuyến dành cho học sinh tiểu học tốt nhất hiện nay. Với các chương trình học tiếng Anh cho trẻ em online đa dạng, phong phú như:

 • Chương trình luyện nghe tiếng Anh cho trẻ em.
 • Chương trình luyện đọc tiếng Anh cho trẻ em.
 • Chương trình học ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em.
 • Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 1.
 • Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 2.
 • Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3.
 • Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 4.
 • Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 5.
 • Bài thi học kỳ I tiếng Anh lớp 1.
 • Bài thi học kỳ II tiếng Anh lớp 1.
 • Bài thi học kỳ I tiếng Anh lớp 2.
 • Bài thi học kỳ II tiếng Anh lớp 2.
 • Bài thi học kỳ I tiếng Anh lớp 3.
 • Bài thi học kỳ II tiếng Anh lớp 3.
 • Bài thi học kỳ I tiếng Anh lớp 4.
 • Bài thi học kỳ II tiếng Anh lớp 4.
 • Bài thi học kỳ I tiếng Anh lớp 5.
 • Bài thi học kỳ II tiếng Anh lớp 5.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 3.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 4.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 5.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 năm 2020 - 2021.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 3 năm 2020 - 2021.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 4 năm 2020 - 2021.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 5 năm 2020 - 2021.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 3 năm 2021 - 2022.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 4 năm 2021 - 2022.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 5 năm 2021 - 2022.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi violympic tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 3 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 4 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 3 năm 2023 - 2024.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 4 năm 2023 - 2024.
 • Đề thi ioe tiếng Anh lớp 5 năm 2023 - 2024.

Ngoài ra, website còn có các chương trình học toán online cho học sinh tiểu học, bao gồm:

 • Đề kiểm tra toán lớp 1.
 • Đề kiểm học kỳ I tra toán lớp 1.
 • Đề kiểm tra học kỳ II toán lớp 1.
 • Đề kiểm tra toán lớp 2.
 • Đề kiểm học kỳ I tra toán lớp 2.
 • Đề kiểm tra học kỳ II toán lớp 2.
 • Đề kiểm tra toán lớp 3.
 • Đề kiểm học kỳ I tra toán lớp 3.
 • Đề kiểm tra học kỳ II toán lớp 3.
 • Trắc nghiệm toán lớp 1.
 • Trắc nghiệm toán lớp 2.
 • Trắc nghiệm toán lớp 3.

Website tiếng Anh tiểu học có mục tải sách mềm với nhiều thể loại sách mền tiếng Anh định dạng word (.doc), pdf, bài tập tiếng Anh cho học sinh tiểu học, bao gồm:

 • Bài tập tiếng Anh giáo trình Family and Friends.
 • Bài tập tiếng Anh giáo trình McMillian.
 • Bài tập tiếng Anh theo chương trình tiếng Anh tiểu học của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh cho học sinh lớp 3.
 • Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh cho học sinh lớp 4.
 • Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh cho học sinh lớp 5.
 • Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 3.
 • Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 4.
 • Bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 5.
 • Bộ đề ôn thi tiếng Anh lớp 5 vào lớp 6.
 • Vở luyện viết tiếng Anh cho học sinh lớp 1.
 • Vở luyện viết tiếng Anh cho học sinh lớp 2.
 • Vở luyện viết tiếng Anh cho học sinh lớp 3.