Đăng nhập | Vào học 

Khảo thí độc lập là hình thức kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng, thái độ của người học giúp người học chủ động lựa chọn phương pháp học tập phù hợp.

Số lượng câu hỏi và thời gian làm bài trong mỗi đề thi khảo thí độc lập được cân đối theo tỉ lệ hợp lí, phù hợp với tiêu chuẩn và hướng dẫn ra đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nộp bài thi, hệ thống sẽ ngay lập tức cho bạn biết điểm số và phương án đúng. Bạn có thể nhấn nút “REVIEW” để tiện theo dõi.

Nhấp chuột để chọn khối lớp và làm bài khảo thí