Đăng nhập | Vào học 

 ****** HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP ******

---------------

Bước 1: (Xem hình 1)

- Mở trình duyệt website (I.E, Chrome)

- Nhập địa chỉ website www.ioetieuhoc.com và trình duyệt website.

- Nhấp chuột vào chữ "Sign in" ở phần "Đăng nhập | Vào học"

Hình 1

Bước 2: (Xem hình 2)

- Nhập tên đăng nhập và mật khẩu mà bạn đã đăng ký và đã được kích hoạt VIP.

- Sau khi nhập tên đăng nhập và mật khẩu, nhấp chuột vào chữ "Log in".

Hình 2

Bước 3: (Xem hình 3)

- Xong các bước 1 và 2 là bạn đã đăng nhập thành công. Để kiểm tra vui lòng kéo hết website xuống, tại mục "Học sinh đang trực tuyến" nếu thấy tên bạn sáng màu xanh ở đây tức là bạn đã đăng nhập thành công.

Hình 3

 

Bước 4: (Xem hình 4 và 5): Sau khi học xong, bạn nên thoát ra (Logout) để tránh tình trạng bị từ chối đăng nhập lại. 

Hình 4

Hình 5


NẾU BẠN VẪN KHÔNG ĐĂNG NHẬP ĐƯỢC VUI LÒNG XEM HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN