Đăng nhập | Vào học 

Hướng dẫn làm các dạng bài tập trắc nghiệm

1) Hướng dẫn làm bài.

Hiện tại trên website có rất nhiều dạng bài tập trắc nghiệm kết hợp với nhau. Video này hướng dẫn các em cách làm từng loại bài tập.

2) Hướng dẫn làm lại bài tập sau khi đã làm xong.

Video sau hướng dẫn các em cách làm lại bài tập mà các em đã làm xong trước đó.

> Cách 1: Sau khi làm xong bài tập, để chuột trỏ ra ngoài phần bài tập --> chọn "Tải lại". Chờ website tải lại trang sau đó nhấp vào "Start" và chọn "Redo"

> Cách 2: Sau khi làm xong bài tập, nhấn tổ hợp phím "Ctrl + R". Chờ website tải lại trang sau đó nhấp vào "Start" và chọn "Redo"