Đăng nhập | Vào học 

Bài 11: Hướng dẫn sử dụng "a" và "an"

 "A" và "AN" là các mạo từ trong tiếng Anh mà đôi khi gây lúng túng cho các em khi sử dụng. Bài học ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các em các sử dụng hai mạo từ này một cách chính xác và dễ hiểu nhất nhé.

 Bây giờ các em hãy cùng làm bài tập để củng cố kiến thức đã học ở trên nhé.