Đăng nhập | Vào học 

Bài 10: Hướng dẫn sử dụng sở hữu cách

  Bài học này sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng sở hữu cách để diễn đạt sự sở hữu trong tiếng Anh

 Mời các em cùng làm bài tập để củng cố kiến thức đã học