Đăng nhập | Vào học 

Bài 9: Hướng dẫn sử dụng "have got" và "has got"

  Trong bài học này các em sẽ được học các sử dụng "have got" và "has got" để diễn đạt ý nghĩa có cái gì đó hoặc sở hữu cái gì đó. Mời các em cùng học bài.

 Tiếp theo, mời các em cùng làm bài tập để củng cố kiến thức