Đăng nhập | Vào học 

Bài 8: Hướng dẫn sử dụng "there is" và "there are"

 Chào các em, bài học ngày hôm nay các em sẽ tìm hiểu các sử dụng "there is" và "there are" để diễn tả có cái gì đó. Mời các em cùng học bài.

 Tiếp theo, mời các em cùng làm bài tập để củng cố kiến thức nhé.