Đăng nhập | Vào học 

Bài 7: Hướng dẫn sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

 Chào các em! Bài học ngày hôm nay các em sẽ tìm hiểu về cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả hành động đang xảy ra. Mời các em cùng theo dõi bài học.

 Tiếp theo, mời các em cùng làm bài tập để củng cố kiến thức đã học.