Đăng nhập | Vào học 

Bài 5: Hướng dẫn sử dụng "this, that, these, those"

 Chào các em! Mời các em tiếp tục học Bài 5 trong Chương trình "Ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em". Bài học này sẽ hướng dẫn các em cách sử dụng các đại từ chỉ định "this - that - these - those". Mời các em cùng theo dõi.

 Tiếp theo, mời các em cùng làm bài tập để củng cố kiến thức đã học