Đăng nhập | Vào học 

Bài 4: Hướng dẫn tạo danh từ ghép trong tiếng Anh

 Chào các em! Hôm nay các em sẽ tiếp tục học Bài 4 với chủ đề Hướng dẫn tạo từ ghép trong tiếng Anh của chương trình Ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em và học sinh tiểu học. Qua bài học này các em sẽ biết cách tạo các danh từ ghép trong tiếng Anh theo công thức rất đơn giản. Qua đó các em có thể tạo rất nhiều từ mới qua cách ghép từ này. Bây giờ mời các em cùng học bài nhé.

 Tiếp theo mời các em cùng làm bài luyện tập để củng cố kiến thức đã học