Đăng nhập | Vào học 

Bài 3: Hướng dẫn sử dụng động từ "to be"

 Chào các em! Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học Bài 3 trong chương trình ngữ pháp tiếng Anh dành cho trẻ em và học sinh tiểu học. Bài này tiếp tục hướng dẫn các em cách sử dụng động từ "to be" là "am, is, are" trong các câu khẳng định, phủ định và nghi vấn ở thì hiện tại đơn. Bây giờ mời các em cùng bắt đầu học bài nhé.

 Tiếp theo mời các em làm bài luyện tập để củng cố kiến thức đã học trong bài