Đăng nhập | Vào học 

Bài 1: Danh từ số ít và danh từ số nhiều

 Trong bài học này các em sẽ tìm hiểu thế nào là danh từ, danh từ số ít và danh từ số nhiều, cách chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều. Đây là bài học rất quan trọng mở đầu cho chương trình ngữ pháp tiếng Anh cho trẻ em và học sinh tiểu học. Nào, bây giờ mời các em cùng bắt đầu học bài nhé!

 Tiếp theo mời các em cùng làm bài luyện tập để củng cố kiến thức đã học