Đăng nhập | Vào học 

Bài 2 - Từ vựng

 Bài học thử. Bấm chuột vào "Start" để bắt đầu làm bài.

(Trong bài học có phần nghe từ vựng, các em hãy nhấp chuột vào biểu tượng ">" để nghe từ gợi ý nhé.)