Đăng nhập | Vào học 

Bài khảo thí tiếng Anh lớp 1 và 2

Các em có 15 phút để hoàn thành 20 câu hỏi. Sau khi làm xong, hệ thống sẽ tự động chấm điểm và cho các em biết đáp án và kết quả. Hãy cố gắng tập trung để hoàn thành bài khảo thí tiếng Anh này nhé. Chúc các em may mắn!

Nhấp chuột vào "Start" để bắt đầu làm bài.