Đăng nhập | Vào học 

Bài 3: Do you like cheese?

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

                Wow! Gimbap!   Ôi chao. Kim-báp!
  Do you like cheese?   Con có thích pho mai không?
                                                Yes, I do.   Con thích.
                                                                            Do you like ham?   Con thích bánh hamburger không?
  No, I don't.    Con không thích.
  What's that?   Kia là cái gì thế?
  It's a gimchi sandwich.   Đó là cái bánh sandwich kẹp kim chi mẹ ạ.
  It's good.   Ngon đấy.
  Mom, I'm hungry.   Mẹ ơi, con đói quá.
  Do you like gimchi?   Bạn có thích ăn kimchi không?
  Yes, I do. I like gimchi.   Tớ thích. Tớ thích ăn kimchi.
  Umm.... It's good. Thank you.   Umm... Ngon quá. Cảm ơn con.
  I'm sorry.   Tớ xin lỗi.
  That's okay.   Không sao đâu.
  Cheese.   Hãy nói, cheese, kimchi nào.
  Gimchi.   Kimchi.
  Thank you.   Cám ơn cậu.