Đăng nhập | Vào học 

Bài 1: Good morning

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

                Good morning.    Chúng em chào cô ạ.
  Good morning, everyone.   Chào các em.
                                                How are you?   Cô giáo có khỏe không ạ?
                                                                            Fine, thanks. How are you?    Cô khỏe, cảm ơn các em. Các em có khỏe không?
  Great!   Chúng em khỏe.
  Come in, please.    Mời em vào.
  Nice to meet you.   Rất vui được gặp cô.
  My name is Kate.    Em tên là Kate.
  Nice to meet you, too.   Chúng tớ cũng rất vui được gặp cậu.
  Sit down, please.   Mời cậu ngồi.
  Thank you.   Cám ơn cậu.