Đăng nhập | Vào học 

Trọn bộ 6 cuốn Activity Book for Children

Tặng tất cả các mem của IoeTieuHoc.Com một series (7 quyền) sách bài tập tiếng Anh dành cho lứa tuổi thiếu nhi của Oxford English. Nội dung sách gồm các bài tập bằng hình ảnh rất thú vị sẽ giúp các con hứng thú hơn trong việc học tiếng Anh.

Sách có định dạng PDF nên bố mẹ có thể in ra cho con làm bài.

-------------------------------------------------

Quyển 1: https://drive.google.com/open?id=0Bw9cZ6VXmRtVTUh5T2hVbnp4Ykk

Quyển 2: https://drive.google.com/open?id=0Bw9cZ6VXmRtVNHpWZjhUM3UyMFk

Quyển 3: https://drive.google.com/open?id=0Bw9cZ6VXmRtVVTAtaE5RYUNjRjQ

Quyển 4: https://drive.google.com/open?id=0Bw9cZ6VXmRtVVll5VXB3US1hWEE

Quyển 5: https://drive.google.com/open?id=0Bw9cZ6VXmRtVU0pRY1BodU93OFk

Quyển 6: https://drive.google.com/open?id=0Bw9cZ6VXmRtVU3ZfQVBSSk91UkE