Đăng nhập | Vào học 

Từ vựng

Bài 40 - Từ vựng

 Bài học V.I.P. Bấm chuột vào "Start" để bắt đầu làm bài.

(Trong bài học có phần nghe từ vựng, các em hãy nhấp chuột vào biểu tượng ">" để nghe từ gợi ý nhé.)

Bài 39 - Từ vựng

 Bài học V.I.P. Bấm chuột vào "Start" để bắt đầu làm bài.

(Trong bài học có phần nghe từ vựng, các em hãy nhấp chuột vào biểu tượng ">" để nghe từ gợi ý nhé.)

Bài 37 - Từ vựng

 Bài học V.I.P. Bấm chuột vào "Start" để bắt đầu làm bài.

(Trong bài học có phần nghe từ vựng, các em hãy nhấp chuột vào biểu tượng ">" để nghe từ gợi ý nhé.)

Bài 38 - Từ vựng

 Bài học V.I.P. Bấm chuột vào "Start" để bắt đầu làm bài.

(Trong bài học có phần nghe từ vựng, các em hãy nhấp chuột vào biểu tượng ">" để nghe từ gợi ý nhé.)

Bài 36 - Từ vựng

 Bài học V.I.P. Bấm chuột vào "Start" để bắt đầu làm bài.

(Trong bài học có phần nghe từ vựng, các em hãy nhấp chuột vào biểu tượng ">" để nghe từ gợi ý nhé.)