Đăng nhập | Vào học 

Tiếng Anh Giao Tiếp

Bài 16: What are you doing?

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

 Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

  It's a beautiful park!   Công viên tuyệt đẹp.
                                                               Look at the sky and trees.   Hãy nhìn lên trời và những cái cây kia.
  What are you doing, Jinsu?   Em đang làm gì vậy Jinsu?
  I’m drawing trees.   Em đang vẽ cái cây ạ.
                                        Trees are good.   Cây cối rất hữu ích.
  Yes. I like trees.   Đúng thế. Tớm rất yêu cây cối ạ.
  What are you doing, Sally?   Em đang làm gì vậy Sally?
  I'm jumping.   Em đang nhảy ạ.
  Wow, you’re jumping high.   Ồ, em nhảy rất cao đấy.
  Wow! A big fire!   Ôi, một đống lửa thật lớn.
  Now, come to the fire, everyone!   Nào, các em hãy đến đây nào.
  What are they doing?   Các bạn ấy đang làm gì thế nhỉ?
  They are dancing.   Các bạn ấy đang nhảy đấy.
  They are good dancers.    Các bạn ấy nhảy thật giỏi.
  That’s right. Let’s dance together.   Đúng rồi. Nào chúng ta cùng nhảy nào.
  Hahaha. What is she doing?   Hahaha. Bạn ấy đang làm gì vậy?
  Hahaha.   Hahaha.
  Shhh! She is sleeping.   Yên lặng nào. Bạn ấy đang ngủ.

 

Bài 15: What did you do yesterday?

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

 Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

                                      Good morning, Sally. How are you?   Chào Sally. Cậu thế nào?
  I'm great. What did you do yesterday?   Tớ ổn. Hôm qua các cậu đã làm gì vậy?
  We went to the park.   Chúng tớ đến công viên.
  What did you do in the park?   Thế các cậu làm gì ở công viên?
  We flew kites. His kites flew high.   Chúng tớ thả diều. Diều của cậu ấy bay rất cao.
  Wow! You're good.   Ồ, tuyệt vời.
  What did you do yesterday, Sally?   Thế hôm qua cậu đã làm gì vậy Sally?
  I read books.   Tớ đọc sách.
  Let's go to the classroom.   Chúng mình cùng đến lớp thôi.
  What did you do yesterday?   Hôm qua em đã làm gì?
  I watched a science movie.    Em xem một bộ phim về khoa học ạ.
  What did you do yesterday, Mike?   Thế hôm qua em đã làm gì vậy Mike?
  I made bulgogi with my dad.   Em làm đồ nướng với bố em ạ.
  How was it?   Có ngon không?
  It was very delicious. We had a bulgogi party.   Rất ngon ạ. Chúng em đã có một bữa tiệc đồ nướng rất tuyệt.
  I made cookies yesterday. I brought cookies for you.    Ngày hôm qua cô đã làm bánh quy. Cô mang đến cho các em đây.
  Thanks! Mm, delicious!   Cám ơn cô. Rất ngon ạ.

 

Bài 13: Whose bike is it?

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

 Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

                                        What time do you get up?   Bạn dậy lúc mấy giờ?
  I get up at six. I go to school at seven thirty.   Tớ dậy lúc sáu giờ. Tớ đi học lúc bày giờ ba mươi phút.
  Wow! You are an early bird.   Ồ. cậu thật là chăm chỉ.
  Thank you.   Cám ơn cậu.
  Look! It’s a new bike.   Nhìn kìa! Một chiếc xe đạp mới.
  What a nice bike!   Một chiếc xe đạp thật đẹp!
  Yes, it’s very nice. Whose bike is this?   Ừ, một chiếc xe rất đẹp. Xe của ai thế nhỉ?
  It’s Mike’s.   Xe của Mike đấy.
  Mike, is this your bike?   Mike, có phải xe cua cậu không?
  Yes, it’s mine.   Ừ, đúng rồi. Xe của tớ đấy.
  Wow! You have a nice bike.    Ôi, cậu có một cái xe rất đẹp.
  Thanks.   Cám ơn cậu.

 

Bài 14: May I take your order?

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

 Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

                                                      Hi. May I take your order?    Chào chị. Chị muốn gọi món gì ạ?
  Yes. I’d like a pizza and spaghetti.   Vâng. Cho tôi một bánh pizza, một mỳ spagetti.
  Anything else?   Chị còn cần thêm gì không ạ?
  A green salad, please.    Một đĩa salad nữa.
  A pizza, spaghetti and a green salad. Right?   Một pizza, một spaghetti, một salad, đúng không ạ?
  Yes. That’s right.    Vâng.
  Oh, it’s too hot.    Ôi, cay quá mẹ ơi.
  Do you want some water?    Con có muốn uống chút nước không?
  Yes, please.   Có ạ.

 

Bài 12: How old are you?

Đầu tiên, các em hãy xem video đoạn hội thoại nhé

 

 Tiếp theo, các em xem phần nội dung đoạn hội thoại rồi sau đó xem lại video nhé.

                                             Hello.   Chào cậu.
  Hello. Hello.   Xin chào. Xin chào.
  Wow! A talking bird.   Ồ, một con chim biết nói này.
  How old are you?   Mày bao nhiêu tuổi?
  How old are you?   Mày bao nhiêu tuổi?
  I'm five.   Tao năm tuổi.
  I'm five. I'm five.   Năm tuổi. Năm tuổi.
  Wow! He's cute.   Ôi chao. Nó thật dễ thương.
  Wow!   Ồ!
  How old are you?   Các cháu bao nhiêu tuổi rồi?
  I'm five years old.   Cháu năm tuổi ạ.
  Oh, I'm sorry.   Ồ, cô rất tiếc.
  Oh, my big sister is eight. Is she okay?   Ơ, thế chị gái cháu tám tuổi ạ. Chị ấy được chơi chứ ạ?
  How smart!   Cháu thật thông minh!